Uitvoering

Gedurende de ruw- en afbouwwerkzaamheden wordt te allen tijde rekening gehouden met de omstandigheden ter plaatse, waardoor overlast voor gebruikers of bewoners tot een minimum wordt beperkt. Aspecten zoals het optimaliseren van logistieke bouw- en afvalstromen, het vermijden van stof- en geluidsoverlast én overleg met gebruikers zijn standaard onderdeel van het Plan van Aanpak.